Föreningen Stora Kornö
Stora Kornö

Foto: Svante Palebo

Föreningen Stora Kornö

Föreningen Stora Kornö bildades 2011 och det är medlemmarna tillsammans som ansvarar för att bevara Stora Kornös kulturvärden.


Att ta hand om ön kräver stora insatser och föreningen har därför arbetsutskott med olika ansvarsområden. Det är i utskotten som planeringen av nödvändiga insatser görs, men det är alla medlemmar tillsammans som gör arbetet på gemensamma arbetsdagar.


Utskott

foto: Lena Marra


Utmarker:

Ansvarig:

 Anders Broman

foto: Lena Marra


Parken:

Ansvarig:

Barbro Bergendahl

foto. Kjell Willhed


Hamnen:

Ansvarig:

Jens Strömberg


Pumpen:

Ansvarig:

Ellen Adolfsson

foto. Lena Hansson


Sandvik:

Ansvarig:

Jens Eriksson


Hemsidan:

Ansvarig:

Sophie Rönnertz Palebo

Viktiga datum 2022

OBS! Visafton är flyttad till 16 juli. 

Styrelsen

Ordförande    Mats Eriksson

Sekretrare      Kjell Willhed 

Kassör            Fredrik Söderbreg/Lars Sundqvist

Ledamöter     Jens Strömberg

                        Sophie Rönnertz

                        Jens Eriksson 

Suppleanter   Anders Broman