Föreningen Stora Kornö

Stora Kornö

Stora Kornö

Foto: Svante Palebo

Föreningen Stora Kornö

Föreningen Stora Kornö bildades 2011 och det är medlemmarna tillsammans som ansvarar för att bevara Stora Kornös kulturvärden.

 

Att ta hand om ön kräver stora insatser och föreningen har därför arbetsutskott med olika ansvarsområden. Det är i utskotten som planeringen av nödvändiga insatser görs, men det är alla medlemmar tillsammans som gör arbetet på gemensamma arbetsdagar.

 

 

 

 

 

Utskott

 

foto: Lena Marra

Utmarker:

Ansvariga:

Tomas Lunneryd, Anders Broman, Nils-Olof Olofsson och Magnus Otto

 

foto: Lena Marra

Parken:

Ansvariga:

Barbro Bergendahl, Gunnel Svensson, Sigrid Wettergren, och Gunilla Otto

 

 

foto. Kjell Willhed

Hamnen:

Ansvariga;

Gunnar Bertén, Johan Kylbrink, Johan Svanberg, Andreas Adolfsson, Patrik Eriksson och Niclas Ahlqvist

 

Pumpen:

Ansvarig;

Pierre Olofsson

 

foto: Kjell Willhed

 

foto. Lena Hansson

Sandvik:

Ansvariga:

Jens Eriksson, Pierre Olofsson, Lisa Mossfeldt Scheltdorf och Andreas Scheltdorf

 

Hemsidan:

Ansvarig:

Sophie Rönnertz Palebo

 

foto: Josefin Persdotter Weijner

Nyheter

Snart kommer hästar att vara ute på ön. Tänk på att grindarna skall vara stängda.

Viktiga datum 2018

Styrelsen

Copyright © All Rights Reserved