Föreningen Stora Kornö

  Stora Kornö

Stora Kornö

Foto: Svante Palebo

Föreningen Stora Kornö

Föreningen Stora Kornö bildades 2011 och det är medlemmarna tillsammans som ansvarar för att bevara Stora Kornös kulturvärden.


Att ta hand om ön kräver stora insatser och föreningen har därför arbetsutskott med olika ansvarsområden. Det är i utskotten som planeringen av nödvändiga insatser görs, men det är alla medlemmar tillsammans som gör arbetet på gemensamma arbetsdagar.


Utskott

foto: Lena Marra


Utmarker:

Ansvariga:

Tomas Lunneryd, Anders Broman, Nils-Olof Olofsson och Magnus Otto

foto: Lena Marra


Parken:

Ansvariga:

Barbro Bergendahl, Gunnel Svensson, Sigrid Wettergren, och Gunilla Otto

foto. Kjell Willhed


Hamnen:

Ansvariga;

Gunnar Bertén, Johan Kylbrink, Johan Svanberg, Andreas Adolfsson, Patrik Eriksson och Niclas Ahlqvist


Pumpen:

Ansvarig;

Pierre Olofsson

foto: Kjell Willhed
foto. Lena Hansson


Sandvik:

Ansvariga:

Jens Eriksson, Pierre Olofsson, Lisa Mossfeldt Scheltdorf och Andreas Scheltdorf


Hemsidan:

Ansvarig:

Sophie Rönnertz Palebo

foto: Josefin Persdotter Weijner

Nyheter

Snart kommer hästar att vara ute på ön. Tänk på att grindarna skall vara stängda.

Viktiga datum 2019

Styrelsen

Copyright © All Rights Reserved